Xem tất cả 3 kết quả

+
20.000 
+
30.000 
+
50.000 

MÁY BẤM KÝ SỐ NIỆM PHẬT

Máy bấm ký số niệm Phật là công cụ không thể thiếu đối với những người niệm Phật theo phương pháp ký số, đếm số câu niệm Phật mỗi ngày.

Phương pháp niệm Phật ký số là một phương tiện tốt để giúp cho người niệm Phật bớt phần giãi đãi, thêm phần tinh tấn trong việc tu hành.

Tuy nhiên, là phương tiện nên nên người niệm Phật cũng cần lưu ý sử dụng đúng phương tiện thì sẽ mang lại hiệu quả cao. Việc dùng máy bấm số niệm Phật là để nhằm giúp cho mình nhiếp tâm vào từng thánh hiệu, cứ niệm được mỗi danh hiệu A Di Đà Phật, tâm nhiếp vào từng chữ A Di Đà Phật (hoặc Nam Mô A Di Đà Phật), tay lại bấm 1 cái. Làm như thế, người niệm Phật sẽ buộc được tâm mình vào từng câu thánh hiệu, liên tục như vậy, giúp cho các vọng niệm giảm dần, tâm dần dần được thanh tịnh.

Một trong những điều mà người niệm Phật dùng máy bấm số hay mắc phải là sử dụng một cách quán tính, cứ bấm mà trong tâm không nương theo. Thậm chí còn bấm số lượng câu Phật hiệu niệm Phật được mỗi ngày để tính công với Phật.

Do vậy, người niệm Phật dùng phương pháp ký số nên lưu ý để tránh các sai lầm, ảnh hưởng đến việc tu tập của mình.

Nam Mô A Di Đà Phật!